Pasūtījuma atteikšana

Jūs variet izmantot atteikuma tiesības un veikt pasūtījuma atteikumu 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma brīža. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī pārliecinieties, vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai, vai nav acīmredzami bojājumi u.c. Pasūtījuma atteikšana jāveic rakstiski 14 dienu laikā no pirkuma brīža ar pasūtījuma atsaucēm (pasūtījuma nr., pircēja vārds un uzvārds, pasūtījuma saturs, pirkumu apliecinošs dokuments).

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu mēs nodrošinām atmaksāt par pirkumu samaksāto naudu 30 darba dienu laikā no pasūtījuma atteikuma saņemšanas brīža. Ja vēlies izmantot atteikuma tiesības, lūdzam ņemt vērā šādus ieteikumus:

·         pārbaudīt saņemto preci – lūgums rezerves daļu nelietot, ja konstatētas neatbilstības;

·         saglabāt un nebojāt preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju.

Preces atgriešana un naudas atmaksas noteikumi

Mēs nodrošinām pilnu internetā veikto pasūtījumu vērtības atmaksu pie sekojošiem noteikumiem:

·         preces ir jāsaņem atpakaļ 21 dienu laikā no pirkuma brīža tādā stāvoklī, kādā tās tika piegādātas;

·         piedāvājam izmantot iespēju iegādāto preci apmainīt 28 dienu laikā;

·         pirkumam, kas atgriezts 21 dienu laikā, vērtības atmaksa nodrošināta 30 dienu laikā;

·         vērtības atmaksa pirkumam, kas atgriezts vēlāk kā 21 dienu laikā no pirkuma brīža, tiks atteikta un preces tiks nosūtītas atpakaļ (izņemot, ja prece ir bojāta un ir vēlēšanās to apmainīt pret jaunu preci atgrieztās preces vērtībā);

·         tiek atmaksāta atgrieztās preces pirkuma summa, neiekļaujot piegādes izmaksas. Izņēmuma gadījums – ja pasūtītās preces neatbilstība (cita detaļa u.c. neatbilstības) ir veidojusies mūsu kļūdas rezultātā. LR Likumdošanā noteiktās patērētāja tiesības saglabājas neierobežotas.

Garantijas noteikumi

Garantija sedz TIKAI ražotāja brāķi; garantijas gadījums netiek piemērots, ja pasūtītā detaļa bijusi kļūdaini, neprofesionāli uzmontēta, lietota sliktas kvalitātes degviela, neprecīzs, nekvalitatīvas motoreļļas piejaukums u.c. pircēja / lietotāja apzinātas vai neapzinātas kļūmes.

 

1.
Visām Interneta veikalā www.tehnikaainavai.lv  piedāvātām precēm garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem. Preces garantijas apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegti garantijas dokumenti, ar atrunātiem šīs preces garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

2.      Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam preces saņemšanas laikā pārbaudīt, vai pareizi aizpildīti garantijas dokumenti. Garantijas dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts:

  •   preces modelis,
  •   sērijas numurs,
  •   pārdošanas datums,
  •   pārdevēja un pircēja paraksti,
  •   juridiskām personām arī skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums.

3.      Garantijas dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus – šādā gadījumā garantijas dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.

4.      Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

5.      Pat,  ja ražotājs precei noteicis garantijas termiņu, kas mazāks par diviem gadiem, Pircējam ir tiesības pieteikt prasījumu Pārdevējam par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

6.      Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

7.      Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

8.      Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt garantijas dokumentus un pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam. Transporta izmaksas sedz Pircējs.

9.      Lai pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam Ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg, preces nogādāšanu servisa centrā veic Pārdevējs vai, vienojoties par to ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.

10.  Garantijas apkalpošana notiks ātrāk, ja nogādāsiet preci tieši garantijas dokumentos norādītajā servisa organizācijā, bet varat vērsties arī Interneta veikala www.tehnikaainavai.lv servisa centrā Brīvības ielā 19, Gulbenē, e-pasts: tehnika.ainavai@inbox.lv. Servisa centra darba laiks: darba dienās no 9 līdz 17.00, sestdien no 10 līdz 14.00, svētdien brīvs.

11.  Mehānismu tīrīšana neietilpst garantijas apkalpošanas pakalpojumos. Šāds pakalpojums var tikt nodrošināts saskaņā ar klienta pieprasījumu, par atsevišķu samaksu.

12.  Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem, akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem,  spuldzītēm, drošinātājiem un citiem komplektējošiem, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas, garantijas apkalpošana netiek paredzēta, vai tā ir ierobežota.

13.  Gadījumos, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. Ja klients piekrīt maksas remontam, jāiesniedz maksas remonta veidlapa. Servisa centram ir tiesības pieprasīt remontdarbu apmaksu pilnā mērā pirms maksas remonta sākšanas.

Gadījumā, ja Preces kvalitāte neatbilst līgumam, Pircējam ir šādas tiesības saskaņā ar PTAL normām (Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas):

1.      Ja no preces iegādes pagājuši mazāk kā seši mēneši:

1.      prasīt samazināt preces cenu;

2.      prasīt novērst preces neatbilstību;

3.      apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu;

4.      prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

2.      Ja no preces iegādes pagājuši vairāk kā seši mēneši:

1.      vispirms pieprasīt preces neatbilstības novēršanu (remontu) vai preces apmaiņu;

2.      ja saprātīgā termiņā remonts vai apmaiņa nav iespējama, pieprasīt samazināt preces cenu vai izbeigt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudu proporcionāli preces nolietojumam.

 

Garantijas apkalpošana nav spēkā, ja precei:

 

1.      ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ,

2.      bojājuma rašanās iemesls nav atkarīgs no ražotāja vai pārdevēja, ja tiek konstatēts, ka bojāta preces garantijas plomba, sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu.

3.      ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā,

4.      ja precei ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā,

5.      ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana,

6.      ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība,

7.      ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.),

8.      bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai,

9.      bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai sadzīves tehnika tiek izmantota profesionālā nolūkā,

10.  Nav veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama).

Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, klients saņem servisa slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, jāiesniedz maksas remonta veidlapa  Atteikuma_veidlapa_tehnikaainavai. Servisam ir tiesības pieprasīt remontdarbu apmaksu pilnā mērā pirms maksas remonta sākšanas.

Garantijas_noteikumi